Novinky

Převody podílů se danit nebudou

11.01.2023 08:42
K 1. 1. 2023 byla schválena novela zákona o dani z příjmu, kde je uzákoněna vyjímka z daňové povinnosti ve výši 19% z převáděných podílů na bytových domech od měst na bytová družstva! Co to znamená? Že, avizovaná daňová povinnost ve výši cca 125 tis až 185 tis Kč za jednu bytovou jednotku...

Cena plynu 2023

26.12.2022 15:34
V roce 2023 bude našim dodavatelem plynu společnost Quantum. Plyn budeme odebírat za ceníkovou cenu, která je vyšší než cena zastropovaná státem. Proto cena konečná bude cena zastropovaná na 3000 Kč za MWh s DPH. Zastropovaná cena za plyn od 1. 1. 2023 je bohužel až 2,5x vyšší než cena, kterou měli...

Spor se společností Quantum, a.s.

29.05.2022 17:15
Vážení družstevníci. Momentálně řešíme zásadní spor se společností Quantum, a.s. ohledně dodávky plynu v letech 2021 až 2022. Předmětem sporu je jednostranné zvýšení ceny za komoditu plyn oproti smluvním podmínkám, které jsme na roky 2021 a 2022 uzavřeli. Máme uzavřenu smlouvu s fixovanou cenou na...

Postup Libereckého kraje při řešení problémů s převody

04.10.2020 17:41
Vážení družstevníci. Níže máte link na tiskovou konferenci primátora města Liberec a hejtmana Libereckého kraje, kteří se společně s desíti BD v Liberci včetně nás ve Vyškově zapojili do řešení problému s převody vlastnictkých podílů měst na bytová družstva. V záznamu uvidíte, že řešení se dají...

Jednání se senátorem Bárkem

29.09.2020 19:37
Vážení družstevníci. Představenstvo družstva se v pondělí 14.9.2020 sešlo s panem senátorem Bárkem. Cílem  bylo projednat problém ohledně převodů podílů měst a obcí na bytových domech na bytová družstva.  Pan senátor potvrdil, že uvedený problém je nutno řešit ve prospěch...

Představenstvo uzavřelo dodatky ke smlouvám na dodávku plynu na roky 2021 a 2022

14.09.2020 20:38
Vážení družstevníci. Na roky 2021 a 2022 jsme pro bytové družstvo uzavřeli dodatek ke smlouvě o dodávce plynu. S radostí Vás informujeme, že se podařila vyjednat cena o cca 25% výhodnější, než pro roky 2019 a 2020.   Vaše představenstvo

Členská schůze 2020

05.09.2020 23:49
Vážení družstevníci, z důvodu přetrvávajícícho rizika nákazy nemocí COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2 nebyla organizována Členská schůze družstva původně plánována na konec měsíce května. Termín konání Členské schůze je plánován na měsíce září nebo říjen. O novém termínu budete dostatečně...

Drobné opravy v bytech

03.11.2019 12:06
Na základě množících se dotazů a žádostí k proplácení drobných oprav v bytech družstva se musí  představenstvo družstva držet nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Ve své podstatě jde o prováděcí předpis k zákonu č. 89/2012...

Družstvo požádalo SFRB o informaci

12.01.2019 15:10
Vážení družstevníci. 2. ledna jsme požádali SFRB o poskytnutí informace ve formě přehledu měst a obcí ČR, které v roce 2001 až 2003 čerpaly státní dotaci na výstavbu bytových domů, jako tomu bylo ve Vyškově. Cílem je získat ucelený přehled, který poskytneme starostovi města Vyškov, aby v souladu s...

Odpověď SFRB na dotaz města Vyškova

04.11.2018 11:17
Vážení družstevníci. Obdrželi jsme odpověď SFRB na dotaz města Vyškova k problematice vyjmutí dotací SFRB z podílu města Vyškova vloženého do společné výstavby bytových domů ve vlastnicvtví města Vyškov a Vyškovského bytového družstva. Bohužel odpověď SFRB neposkytla žádnou relevatní informaci....
Záznamy: 1 - 10 ze 38
1 | 2 | 3 | 4 >>