Družstvo požádalo SFRB o informaci

12.01.2019 15:10

Vážení družstevníci.

2. ledna jsme požádali SFRB o poskytnutí informace ve formě přehledu měst a obcí ČR, které v roce 2001 až 2003 čerpaly státní dotaci na výstavbu bytových domů, jako tomu bylo ve Vyškově.

Cílem je získat ucelený přehled, který poskytneme starostovi města Vyškov, aby v souladu s vazbami, které má na města obce, je požádal o jejich zkušenost, popř. způsob řešení převodů podílu města na družstvo.

Další jednání k tomuto proběhne v první polovině února. O výsledcích jednání Vás budeme informovat.

S pozdravem

Vaše představenstvo