INFORMAČNÍ DESKA                            

25.05.2023 15:47

Pozvánka na členskou schůzi Vyškovského bytového družstva

Vážení družstevníci, dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi družstva, která proběhne dne 9. 6. 2023 od 17:30 hod v kině Sokolský dům ve Vyškově. Prezence bude probíhat od 17:00 hodin!

Výroční zpráva družstva a účetní závěrka za rok 2022 bude vložena do zabezpečené oblasti webu družstva dostupné jen pro registrované družstevníky.

Pozvánka je ke stažení dostupná ZDE.

 

13.06.2022 19:31

Pozvánka na náhradní členskou schůzi Vyškovského bytového družstva

Vážení družstevníci, dovolujeme si Vás pozvat na náhradní členskou schůzi družstva, která proběhne dne 27. 6. 2022 od 17:00 hod v kině Sokolský dům ve Vyškově.

Výroční zpráva družstva a účetní závěrka za rok 2021 je vložena do zabezpečené oblasti webu družstva dostupné jen pro registrované družstevníky.

Pozvánka je ke stažení dostupná ZDE.

 

29.05.2022 16:55

Pozvánka na členskou schůzi Vyškovského bytového družstva

Vážení družstevníci, dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi družstva, která proběhne dne 13. 6. 2022 od 17:00 hod v kině Sokolský dům ve Vyškově.

Výroční zpráva družstva a účetní závěrka za rok 2021 bude vložena do zabezpečené oblasti webu družstva dostupné jen pro registrované družstevníky.

Pozvánka je ke stažení dostupná ZDE.

 

02.07.2021 23:22

Pozvánka na náhradní členskou schůzi Vyškovského bytového družstva

Vážení družstevníci, dovolujeme si Vás pozvat na náhradní členskou schůzi družstva, která proběhne dne 23. 7. 2021 od 18:00 hod v Besedním domě ve Vyškově.

Výroční zpráva družstva a účetní závěrka za rok 2020 jsou vloženy v zabezpečené oblasti webu družstva dostupné jen pro registrované družstevníky.

Dále Vás žádáme, abyste si sebou vzali RESPIRÁTOR normy FF2 nebo ekvivaletní. Jejich nošení v uzavřených prostorech je prozatím stále povinné!

Pozvánka je ke stažení dostupná ZDE.

 

08.06.2021 22:48

Pozvánka na náhradní členskou schůzi Vyškovského bytového družstva

Vážení družstevníci, dovolujeme si Vás pozvat na náhradní členskou schůzi družstva, která proběhne dne 24. 6. 2021 od 17:30 hod v Besedním domě ve Vyškově.

Výroční zpráva družstva a účetní závěrka za rok 2019 jsou vloženy v zabezpečené oblasti webu družstva dostupné jen pro registrované družstevníky.

Dále Vás žádáme, abyste si sebou vzali RESPIRÁTOR normy FF2 nebo ekvivaletní. Jejich nošení v uzavřených prostorech je prozatím stále povinné!

Pozvánka je ke stažení dostupná ZDE.

 

Pozvánka na členskou schůzi Vyškovského bytového družstva

Vážení družstevníci, dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi družstva, která proběhne dne 24. 6. 2021 od 19:00 hod v Besedním domě ve Vyškově.

Členská schůze bude navazovat na předchozí jednání náhradní členské schůze.

Výroční zpráva družstva za rok 2020 s přílohami je vložena v zabezpečené oblasti webu družstva dostupné jen pro registrované družstevníky.

Pozvánka je ke stažení dostupná ZDE.

 

 

29.09.2020 21:15

Pozvánka na náhradní členskou schůzi Vyškovského bytového družstva

Vážení družstevníci, dovolujeme si Vás pozvat na náhradní členskou schůzi družstva, která proběhne dne 23. 10. 2020 od 18:00 hod v Besedním domě ve Vyškově.

Výroční zpráva družstva a účetní závěrka za rok 2019 jsou vloženy v zabezpečené oblasti webu družstva dostupné jen pro registrované družstevníky.

 

Dále Vás žádáme, abyste si sebou vzali ROUŠKU, či jinou ochranu úst a nosu. Jejich nošení je od 10.9.2020 v celé ČR povinné!

 

Pozvánka je ke stažení dostupná ZDE.

 

09.09.2020 12:15

Pozvánka na členskou schůzi Vyškovského bytového družstva

Vážení družstevníci, dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi družstva, která proběhne dne 24. 9. 2020 od 18:00 hod v Besedním domě ve Vyškově.

Výroční zpráva družstva a účetní závěrka za rok 2019 jsou vloženy v zabezpečené oblasti webu družstva dostupné jen pro registrované družstevníky.

 

Dále Vás žádáme, abyste si sebou vzali ROUŠKU, či jinou ochranu úst a nosu. Jejich nošení je od 10.9.2020 v celé ČR povinné!

 

Pozvánka je ke stažení dostupná ZDE.

 

 

15.05.2019 08:51

Pozvánka na náhradní členskou schůzi Vyškovského bytového družstva

Vážení družstevníci, dovolujeme si Vás pozvat na náhradní členskou schůzi družstva, která proběhne dne 30. 5. 2019 od 18:00 hod v Besedním domě ve Vyškově.

Výroční zpráva družstva a účetní závěrka za rok 2018 jsou vloženy v zabezpečené oblasti webu družstva dostupné jen pro registrované družstevníky.

Dále budete vyzvání k odsouhlasení doplnění jednoho nového bodu náhradní členské schůze:

- Vystoupení starosty města Vyškova k přístupu města k převodu svého vlastnického podílu Vyškovskému bytovému družstvu.

 

Dále Vás žádáme, abyste si promysleli, kdo zvás by dobrovolně obsadil uvolněné místo v Kontrolní komisi.

 

Pozvánka je ke stažení dostupná ZDE.

 

 

30.04.2019 12:38

Pozvánka na členskou schůzi Vyškovského bytového družstva

Vážení družstevníci, dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi družstva, která proběhne dne 14. 5. 2019 od 18:00 hod v Besedním domě ve Vyškově.

Výroční zpráva družstva a účetní závěrka za rok 2018 budou vloženy v zabezpečené oblasti webu družstva dostupné jen pro registrované družstevníky.

Pozvánka je ke stažení dostupná ZDE.

 

 

25.05.2018 09:03

Pozvánka na náhradní členskou schůzi Vyškovského bytového družstva

Vážení družstevníci, dovolujeme si Vás pozvat na náhradní členskou schůzi družstva, která proběhne dne 26. 6. 2018 od 18:00 hod v Besedním domě ve Vyškově.

Výroční zpráva družstva a účetní závěrka za rok 2017 jsou vloženy v zabezpečené oblasti webu družstva dostupné jen pro registrované družstevníky.

Dále budete vyzvání k odsouhlasení doplnění minimálně dvou nových bodů náhradní členské schůze:

- Odvolání představenstva a volba nových členů představenstva.

- Odvolání kontrolní komise a volba nových členů kontrolní komise

 

Pozvánka je ke stažení dostupná ZDE.

 

 

25.05.2018 09:03

Pozvánka na členskou schůzi Vyškovského bytového družstva

Vážení družstevníci, dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi družstva, která proběhne dne 7. 6. 2018 od 18:00 hod v Besedním domě ve Vyškově.

Výroční zpráva družstva a účetní závěrka za rok 2017 jsou vloženy v zabezpečené oblasti webu družstva dostupné jen pro registrované družstevníky.

Pozvánka je ke stažení dostupná ZDE.

 

17.05.2018 16:19

Chystá se členská schůze Vyškovského bytového družstva

 

Dne 7. června 2018 od 1800 se v hlavním sále Besedního domu ve Vyškově uskuteční ČS družstva.

Do 25. května 2018 budou zaslány pozvánky a zveřejněn program jednání ČS družstva.

Hlavním bodem jednání bude Výroční zpráva družstva a schválení hospodaření družstva za rok 2017 (schválení účetní závěrky).

Všechny podkladové materiály budou umístěný do zabezpečené oblasti webu družstva.

 

 

24.05.2016 20:20

Pozvánka na náhradní členskou schůzi Vyškovského bytového družstva

Vážení družstevníci, dovolujeme si Vás pozvat na náhradní členskou schůzi družstva, která proběhne dne 6. 6. 2017 od 17:30 hod v Besedním domě ve Vyškově.

Pozvánka je ke stažení dostupná ZDE.

 

10.05.2017 19:55

Pozvánka na členskou schůzi Vyškovského bytového družstva

Vážení družstevníci, dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi družstva, která proběhne dne 23. 5. 2017 od 17:30 hod v Besedním domě ve Vyškově.

Pozvánka je ke stažení dostupná ZDE.

 
Vaše představenstvo

 

17.02.2017 22:21

Chystá se členská schůze Vyškovského bytového družstva

 

Do konce března 2017 budou zaslány pozvánky a zveřejněn program jednání ČS družstva, která proběhne v měsíci duben. Hlavním bodem jednání bude Výroční zpráva družstva a schválení hospodaření družstva za rok 2016 (schválení účetní závěrky). Všechny podkladové materiály budou umístěný do zabezpečené oblasti webu družstva.

 

 

02.06.2016 22:35

Pozvánka na náhradní členskou schůzi Vyškovského bytového družstva

Vážení družstevníci, dovolujeme si Vás pozvat na náhradní členskou schůzi družstva, která proběhne dne 28. 6. 2016 od 17:30 hod v Besedním domě ve Vyškově.

Pozvánka je ke stažení dostupná ZDE.

 

 

02.06.2016 22:19

Členská schůze Vyškovského bytového družstva

dne 2. 6. 2016

Dne 2. 6. 2016 se od 18:15 hod uskutečnila členská schůze družstva (dále ČS). Začátek ČS byl posunut o 15 minut z důvodu nedostatečného počtu družstevníků. Po zahájení ČS v 18:15 byl opětovně ověřen počet přítomných družstevníků. Celkově bylo přítomno jen 70 registrovaných družstevníků z celkového počtu 175 družstevníků, což je méně než 88, aby byla splněno podmínka o přítomnosti nadpoloviční většiny družstevníků.

Proto v 18:25 hod předseda představenstva ČS schůzi prohlásil za neúsnašení schopnou a ČS ukončil.

Předseda představenstva upřesnil termín náhradní členské schůze (NČS), která se uskuteční 28. 6. 2016 od 17:30 hod v hlavním sále Besedního domu ve Vyškově. Program NČS zůstává plně zachován. Pozvánka na NČS bude umístěna na informační desce družstva, dále budou pozvánky umístěny ve všech bytových domech a zaslány emailem všem registrovaným družstevníkům.

Předseda představenstva po ukočení jednání ČS dále neformálně seznámil družstevníky s postupem představenstva při jednání s městem Vyškov ohledně vypořádat vlastnického podílu města na společném vlastnictví družstva a města. V rámci tohoto neformálního jednání se otevřela cca 30 minutová diskuze.

Děkujeme všem přítomným družstevníkům za jejich odpovědný přístup a zájem řešit záležitosti svého družstevního bydlení. 

 

Vaše představenstvo13.05.2016 14:05

Pozvánka na Členskou schůzi Vyškovského bytového družstva

Vážení družstevníci, dovolujeme si Vás pozvat na Členskou schůzi družstva, která proběhne dne 2. 6. 2016 od 18:00 hod v Besedním domě ve Vyškově.

Pozvánka je ke stažení dostupná ZDE.

 
Vaše představenstvo

07.05.2016 11:10

Chystá se Členská schůze Vyškovského bytového družstva

na den 2. 6. 2016

Do 15. 5. 2016 budou zaslány pozvánky a zveřejněn program jednání ČS družstva.


 

28.06.2015 10:25

Náhradní členská schůze Vyškovského bytového družstva dne 25. 6. 2015

Dne 25. 6. 2015 se od 17:30 hod uskutečnila Náhradní členská schůze družstva (dále NČS). Začátek NČS byl posunut o 5 minut z důvodu stále přicházejících družstevníků. V souladu s §648, odst. 1, zákona o obchodních korporacích, NČS je schopná se usnášet i bez ohledu na počet přítomných členů družstva.

NČS byla zahájena v 17:35 hod, kdy bylo přítomno 60 registrovaných družstevníků. Předseda představenstva poté přešel k první bodu bodu programu NČS. Program NČS byl zachován v plném rozsahu. Hlavním bodem jednání NČS bylo seznámení se s Výroční zprávou družstva za rok 2014, projednání hospodaření družstva za rok 2014 a odsouhlasení návrhu představenstva k naložení s hospodářským výsledkem družstva za rok 2014. NČS návrh představenstva k naložení s hodpodářským výsledkem za rok 2014 přijala všemi hlasy.

V 19:20 hod ukončil předseda představenstva jednání NČS a upřesnil, že v roce 2015 se již konání ČS nepředpokládá a další jednání ČS je plánováno na březen roku 2016. Termín ČS bude upřesněn na informační desce družstva, vyvěšením pozvánky ve všech bytových domech a zasláním pozvánky emailem všem registrovaným družstevníkům. 

Děkujeme všem přítomným družstevníkům za jejich odpovědný přístup a zájem řešit záležitosti svého družstevního bydlení.

Zápis z jednání NČS bude po schválení ověřeteli zápisu uveřejněn v zabezpečené oblasti webových stránek družstva.

Vaše představenstvo

 

 

09.06.2015 11:05

Pozvánka na Náhradní členskou schůzi Vyškovského bytového družstva

Vážení družstevníci, dovolujeme si Vás pozvat na Náhradní členskou schůzi družstva, která proběhne dne 25. 6. 2015 od 17:30 hod v Besedním domě ve Vyškově.

Pozvánka je ke stažení dostupná ZDE.

 
Vaše představenstvo
 
 

04.06.2015 22:05

Členská schůze Vyškovského bytového družstva

dne 4. 6. 2015

Dne 4. 6. 2015 se od 17:45 hod uskutečnila Členská schůze družstva (dále ČS). Začátek ČS byl posunut o 15 minut z důvodu nedostatečného počtu družstevníků. Po zahájení ČS v 17:45 byla opětovně ověřena přítomnost družstevníků a celkově bylo přítomno jen 78 registrovaných družstevníků z celkového počtu 175 družstevníků, čímž byla předsedou představenstva ČS schůze prohlášena za neúsnašení schopnou. Předseda představenstva poté ČS v 17:55 hod ukončil.

Předseda představenstva upřesnil, že v horizontu do 15 dní se uskuteční náhradní členská schůze (dále NČS), kdy již nebude platit podmínka o nutnosti přítomnosti nadpoloviční většiny družstevníků. Termín NČS bude upřesněn na informační desce družstva, vyvěšením pozvánky ve všech bytových domech a zasláním pozvánky emailem všem registrovaným družstevníkům. Program NČS bude shodný s programem ukončené ČS.

Na jednání ČS byl pozván zástupce města Vyškov, Vedoucí Odboru Místního hospodářství Ing. Josef Táborský, který po ukočení jednání ČS seznámil dužstevníky se záměrem města, vypořádat vlastnický podíl města na společném vlastnictví družstva a města. V rámci tohoto neformálního jednání se rozhořela více jak hodinová diskuze.

Děkujeme všem přítomným družstevníkům za jejich odpovědný přístup a zájem řešit záležitosti svého družstevního bydlení. 

 

Vaše představenstvo  

 

18.05.2015 21:15

Pozvánka na Členskou schůzi Vyškovského bytového družstva

Vážení družstevníci, dovolujeme si Vás pozvat na Členskou schůzi družstva, která proběhne dne 4. 6. 2015 od 17:30 hod v Besedním domě ve Vyškově.

Pozvánka je ke stažení dostupná ZDE.

 
Vaše představenstvo