Kalendář akcí

 

27. 06. 2022 Náhradní členská schůze družstva

 

NÁHRADNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

VYŠKOVSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

 

27. června 2022 (pondělí) v 17,00 hodin

v kinosále Sokolského domu ve Vyškově

(Tyršova 157/2, Vyškov)

 

Program:

1.    Ověření schopnosti schůze usnášet se;

2.    Určení orgánů schůze a ověřovatelů zápisu;

3.    Schválení programu schůze;

4.    Projednání hospodaření družstva v roce 2021 – schválení účetní závěrky;

5.    Realizace investičních a neinvestičních akcí v roce 2022 a záměr na rok 2023;

6.    Informace k převodu spoluvlastnického podílu města Vyškov;

7.    Projednání sporu se společností Quantum, a.s. k dodávkám plynu;

8.   Odměny členům statutárních orgánů družstva;

9.   Diskuze (návrhy, podněty, připomínky a další).

 

Prezence od 16,30 hodin.

Žádáme všechny družstevníky o včasný příchod.

 

13. 06. 2022 Členská schůze družstva

23. 07. 2021 Náhradní členská schůze družstva

24. 06. 2021   Členská schůze družstva

23. 10. 2020   Náhradní členská schůze družstva - ZRUŠENO COVID-19

24. 9. 2020     Členská schůze družstva

29. 5. 2019     Náhradní členská schůze družstva

14. 5. 2019     Členská schůze družstva

26. 6. 2018     Náhradní členská schůze družstva

7. 6. 2018            Členská schůze družstva

6. 6. 2017           Náhradní členská schůze družstva

23. 5. 2017         Členská schůze družstva

28. 6.2016       Náhradní členská schůze družstva

2. 6. 2016        Členská schůze družstva

25. 6. 2015      Náhradní členská schůze družstva

4. 6. 2015        Členská schůze družstva

30.1.2015        Členská schůze družstva