Kalendář akcí

 

24. 06. 2021 Náhradní členská schůze družstva

 

NÁHRADNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

VYŠKOVSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

 

24. června 2021 (čtvrtek) v 17,30 hodin

v hlavním sále Besedního domu ve Vyškově

(Jana Šoupala 4, Vyškov)

 

Program:

1.    Ověření schopnosti schůze usnášet se;

2.    Určení orgánů schůze a ověřovatelů zápisu;

3.    Schválení programu schůze;

4.    Projednání hospodaření družstva v roce 2019 – schválení účetní závěrky;

5.    Realizace investičních a neinvestičních akcí v roce 2020 a záměr na rok 2021;

6.    Informace k převodu spoluvlastnického podílu města Vyškov;

7.    Odměny členům statutárních orgánů družstva;

8.    Diskuze (návrhy, podněty, připomínky a další).

 

Prezence od 17,00 hodin.

Žádáme všechny družstevníky o včasný příchod.

Všichni s sebou RESPIRÁTOR!

 

 

23. 10. 2020   Náhradní členská schůze družstva - ZRUŠENO COVID-19

24. 9. 2020     Členská schůze družstva

29. 5. 2019     Náhradní členská schůze družstva

14. 5. 2019     Členská schůze družstva

26. 6. 2018     Náhradní členská schůze družstva

7. 6. 2018            Členská schůze družstva

6. 6. 2017           Náhradní členská schůze družstva

23. 5. 2017         Členská schůze družstva

28. 6.2016       Náhradní členská schůze družstva

2. 6. 2016        Členská schůze družstva

25. 6. 2015      Náhradní členská schůze družstva

4. 6. 2015        Členská schůze družstva

30.1.2015        Členská schůze družstva