Kalendář akcí

 

23. 06. 2023 Náhradní členská schůze družstva

 

NÁHRADNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

VYŠKOVSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

 

26. června 2023 (pátek) v 16,30 hodin

v kinosále Sokolského domu ve Vyškově

(Tyršova 157/2, Vyškov)

 

Program:

1.    Ověření schopnosti schůze usnášet se;

2.    Určení orgánů schůze a ověřovatelů zápisu;

3.    Schválení programu schůze;

4.    Odvolání a volba členů představenstva

5.    Projednání hospodaření družstva v roce 2021 – schválení účetní závěrky;

6.    Realizace investičních a neinvestičních akcí v roce 2022 a záměr na rok 2023;

7.    Informace k převodu spoluvlastnického podílu města Vyškov;

8.    Informace k cenám plynu a elektřiny a ke sporu se společností Quantum, a.s. k ceně za plyn v letech 2021 a 2022;

9.    Odměny členům statutárních orgánů družstva;

10.  Diskuze (návrhy, podněty, připomínky a další).

 

Prezence od 16,00 hodin.

Žádáme všechny družstevníky o včasný příchod.

 

09. 06. 2023  Členská schůze družstva

27. 6. 2023  Náhradní členská schůze družstva

13. 06. 2022  Členská schůze družstva

23. 07. 2021  Náhradní členská schůze družstva

24. 06. 2021    Členská schůze družstva

23. 10. 2020    Náhradní členská schůze družstva - ZRUŠENO COVID-19

24. 9. 2020      Členská schůze družstva

29. 5. 2019      Náhradní členská schůze družstva

14. 5. 2019      Členská schůze družstva

26. 6. 2018       Náhradní členská schůze družstva

7. 6. 2018            Členská schůze družstva

6. 6. 2017           Náhradní členská schůze družstva

23. 5. 2017        Členská schůze družstva

28. 6. 2016      Náhradní členská schůze družstva

2. 6. 2016        Členská schůze družstva

25. 6. 2015      Náhradní členská schůze družstva

4. 6. 2015        Členská schůze družstva

30.1.2015        Členská schůze družstva