Převody podílů se danit nebudou

11.01.2023 08:42

K 1. 1. 2023 byla schválena novela zákona o dani z příjmu, kde je uzákoněna vyjímka z daňové povinnosti ve výši 19% z převáděných podílů na bytových domech od měst na bytová družstva!

Co to znamená?

Že, avizovaná daňová povinnost ve výši cca 125 tis až 185 tis Kč za jednu bytovou jednotku se hradit NEBUDE!

Budou se muset uhradit poplatky za právní servis, zápisy do katastru nemovitostí a také daň za pozemky pod bytovými domy. Očekávána výše poplatku je cca 30 tis až 45 tis Kč na jednu bytovou jednotku a bude vycházet z velikosti bytové jednotky. 

Proto představenstvo již zahájilo proces převodu 51% vlastnického podílu města u bytových domů družstva a zároveň byl zahájen proces darování pozemků pod bytovými domy. Je předpoklad, že do konce roku 2024 bude družstvo 100% vlastníkem bytových domů a uskuteční se převod 100% podílu družstva na jednotlivé družstevníky.

O detailech budete infomováni na Členské resp. na Náhradní členské schůzi.