Jednání se senátorem Bárkem

29.09.2020 19:37

Vážení družstevníci.

Představenstvo družstva se v pondělí 14.9.2020 sešlo s panem senátorem Bárkem. Cílem  bylo projednat problém ohledně převodů podílů měst a obcí na bytových domech na bytová družstva.  Pan senátor potvrdil, že uvedený problém je nutno řešit ve prospěch družstevníků dotčených bytových družstev. Pan senátor je v kontaktu s vedením města Vyškova, kde k uvedenému diskutují a hledají cestu, jak převody uskutečnit, aniž by došlo k porušení zákonů. Byla projednána podpora ze strany pana senátora a to cestou jednání s hejtmanem Jihomoravského kraje, připojením Jihomoravského kraje do zákonodárné iniciativy Libereckého a Olomouckého kraje vedoucí ke změně čtyř zákonů, které v konečném důsledku umožní legitimní převod podílů měst na družstevníky bez zatížení daňovou povinností ve výši 19%. Uvedený převod může mít formu bezúplatnou nebo úplatnou za symbolickou cenu.

Pokud se vše podaří dostat do Poslanecké sněmovny ještě tento rok, je předpoklad, že ke změně zákonů by mohlo dojit v průběhu roku 2021.

Bližší informace budou poskytnuty na jednání Náhradní členské schůze družstva.

Vaše představenstvo