Spor se společností Quantum, a.s.

29.05.2022 17:15

Vážení družstevníci.

Momentálně řešíme zásadní spor se společností Quantum, a.s. ohledně dodávky plynu v letech 2021 až 2022.

Předmětem sporu je jednostranné zvýšení ceny za komoditu plyn oproti smluvním podmínkám, které jsme na roky 2021 a 2022 uzavřeli.

Máme uzavřenu smlouvu s fixovanou cenou na roky 2021 a 2022 a vyjednánu individuální cenu.

Stejně jsme danou smlouvu měli uzavřenou i v předchozích 4 letech.

Společnost Quantum, a.s. zcela zásadně a bez našeho souhlasu navýšilo ceny za dodávku plynu a již nás nutí platit zvýšené zálohy a vyúčtování ceny za dodávku plynu v roce 2021 a v prvních třech měsících roku 2022.

Představenstvo s uvedeným postupem společnosti Quantum, a.s. zásadně nesouhlasí a momentálně vede se společnosti Quantum, a.s.mimosoudní jednání.

Bližší infomace Vám poskytneme na jednání Členské schůze 13. 6. 2022.

Děkujeme za Vaší podporu.

Vaše představenstvo