Archiv článků

Postup Libereckého kraje při řešení problémů s převody

04.10.2020 17:41
Vážení družstevníci. Níže máte link na tiskovou konferenci primátora města Liberec a hejtmana Libereckého kraje, kteří se společně s desíti BD v Liberci včetně nás ve Vyškově zapojili do řešení problému s převody vlastnictkých podílů měst na bytová družstva. V záznamu uvidíte, že řešení se dají...

Jednání se senátorem Bárkem

29.09.2020 19:37
Vážení družstevníci. Představenstvo družstva se v pondělí 14.9.2020 sešlo s panem senátorem Bárkem. Cílem  bylo projednat problém ohledně převodů podílů měst a obcí na bytových domech na bytová družstva.  Pan senátor potvrdil, že uvedený problém je nutno řešit ve prospěch...

Představenstvo uzavřelo dodatky ke smlouvám na dodávku plynu na roky 2021 a 2022

14.09.2020 20:38
Vážení družstevníci. Na roky 2021 a 2022 jsme pro bytové družstvo uzavřeli dodatek ke smlouvě o dodávce plynu. S radostí Vás informujeme, že se podařila vyjednat cena o cca 25% výhodnější, než pro roky 2019 a 2020.   Vaše představenstvo

Členská schůze 2020

05.09.2020 23:49
Vážení družstevníci, z důvodu přetrvávajícícho rizika nákazy nemocí COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2 nebyla organizována Členská schůze družstva původně plánována na konec měsíce května. Termín konání Členské schůze je plánován na měsíce září nebo říjen. O novém termínu budete dostatečně...

Drobné opravy v bytech

03.11.2019 12:06
Na základě množících se dotazů a žádostí k proplácení drobných oprav v bytech družstva se musí  představenstvo družstva držet nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Ve své podstatě jde o prováděcí předpis k zákonu č. 89/2012...

Družstvo požádalo SFRB o informaci

12.01.2019 15:10
Vážení družstevníci. 2. ledna jsme požádali SFRB o poskytnutí informace ve formě přehledu měst a obcí ČR, které v roce 2001 až 2003 čerpaly státní dotaci na výstavbu bytových domů, jako tomu bylo ve Vyškově. Cílem je získat ucelený přehled, který poskytneme starostovi města Vyškov, aby v souladu s...

Odpověď SFRB na dotaz města Vyškova

04.11.2018 11:17
Vážení družstevníci. Obdrželi jsme odpověď SFRB na dotaz města Vyškova k problematice vyjmutí dotací SFRB z podílu města Vyškova vloženého do společné výstavby bytových domů ve vlastnicvtví města Vyškov a Vyškovského bytového družstva. Bohužel odpověď SFRB neposkytla žádnou relevatní informaci....

Dotaz města Vyškova na SFRB

06.10.2018 16:04
Vážení družstevníci. Obdrželi jsem znění dopisu starosty města Vyškova na Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) ohledně vyžádání stanoviska k dotaci, které město čerpalo na výstabu bytových domů Vyškovwského bytového družstva. Cílem je narovnat vzájemný podíl mezi městem Vyškov a družstvem, kde by...

Jednání se zástupci města Vyškov

23.08.2018 17:03
Vážení družstevníci. Na 5.9.2018 byl dohovořen termín  jednání představenstva družstva se zástupci města Vyškov ve věci převodu vlastnického podílu města družstvu. Schůzka se uskuteční na základě výzvy, které představenstvo zaslalo zastupitelům města Vyškova dne 13.7.2018. O výsledku jednání...

Další možné přístupy k úsporám II.

23.08.2018 16:58
Vážení družstevníci. Na konce měsíce července bylo uskutečněno první jednání se zástupcem jedné ze společností na trhu v ČR, která nabízí komplexní služby kogeneračních jednotek. Na základě jednání nevzešl žádný konkrétní návrh. Jedním z problémů je požadavek představenstva, aby případná instalace...
Záznamy: 1 - 10 ze 35
1 | 2 | 3 | 4 >>