Záměr využití Integrovaného regionálního operačního programu

23.08.2015 22:02

Jak již představenstvo počátkem roku 2015 uvedlo, je záměr na investiční akce týkající se úspory spotřeby energií, především plynu na vytápění bytových domů, využít finanční podpory (dotací) Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Ministerstva pro místní rozvoj. Na základě aktualizovaného harmonogramu výzev pro IROP na rok 2015 by byla možnost využít výzvy 2 Energetické úspory v bytových domech a specifického cíle 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení. Plánované datum vyhlášení výzvy je 12/2015 a plánované ukončení příjmu žádosti o podporu je 06/2016.

V souladu s podmínkami stanovené v oblasti zacílení výzvy existuje možnost, že by družstvo na finanční podporu mohlo dosáhnout. Klíčem bude prostudování a odborné posouzení veškerých podmínek a především vypracování žádosti se specifikaci realizovaných aktivit. Představenstvo plánuje po konzultaci se správcem k žádosti o finanční podporu oslovit společnost, která by vše dle požadavků představenstva odborně vypracovala, aby byla zajištěna garance získání finanční podpory v maximální možné míře.

Záměrem je využít finanční podporu pro výměnu vstupních dveří u všech bytových domů na ulici Hybešova, kdy by dveře byly osazeny kvalitními termoskly. Dále je záměr požádat o finanční podporu při výměně technologie na ohřev TUV a vytápění bytových jednotek bytových domů na ulici A. B. Svojsíka. Hlavním cílem představenstva na roky 2016-2017 je výměna plastových oken u všech bytových domů družstva. Tento cíl je dočasně pozastaven do doby, než se podaří vyjasnit způsob převodu vlastnického práva města Vyškov na družstvo a přesně stanovit finanční závazek, který družstvu vznikne (viz řešená daňová povinnost).

Diskusní téma: Záměr využití Integrovaného regionálního operačního programu

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek