Výroční zpráva družstva a účetní závěrka za rok 2015

26.05.2016 13:02

Vážení družstevníci.

Do zabezpečené oblasti byla vložena Výroční zpráva družstva a Účetní závěrka družstva za rok 2015, která se bude projednávat na chystané Členské schůzi drusžtva dne 2.6.2016.