Vloženy nové materiály k řešení převodu spoluvlastnického podílu města na družstvo

30.05.2016 21:46

Vážení družstevníci,

do zabezpečené oblasti webových stránek družstva byly vloženy další materiály (dokumenty) týkající se řešení převodu spoluvlastnického podílu města Vyškov k bytovým domům na Vyškovské bytové družstvo. Jde o odpověď města (výsledek jednání Zastupitelstva) k žádosti družstva o vypořádání spoluvlastnického podílu úplatným převodem. Dále je zveřejněno stanovisko starosty města Vyškova na žádost družstva (zvukový záznam) a dále byl vložen dokument, které vypracovalo představenstvo, a ve kterém prešně vyčíslilo jednotlivé finanční prostředky sdružené za účelem výstavby bytových domů na ulici A. B. Svojsíka a Hybešova.

S pozdravem

Vaše představenstvo