Odpověď SFRB na dotaz města Vyškova

04.11.2018 11:17

Vážení družstevníci. Obdrželi jsme odpověď SFRB na dotaz města Vyškova k problematice vyjmutí dotací SFRB z podílu města Vyškova vloženého do společné výstavby bytových domů ve vlastnicvtví města Vyškov a Vyškovského bytového družstva.

Bohužel odpověď SFRB neposkytla žádnou relevatní informaci. Pouze panu starostovi města Vyškova bylo doporučeno, aby se obrátil na daňového poradce.

Za tímto účelem požádáme pana starostu, aby v souladu s odpovědí SFRB pokračoval v přípravě odpovědi na výzvu Vyškovského bytového družstva.

O další průběhu řešené problematiky Vás budeme informovat.