Návěští ke svolání ČS a NČS Vyškovského bytového družstva

07.05.2016 11:01

Vážení družstevníci.

Představenstvo družstva pro Vás připravuje jednání Členské schůze družstva v termínu 2. 6. 2016 od 1800 hodin ve velkém sálu Besedního domu Městského kultůrního střediska ve Vyškově. V případě, že se nesejde nadpoloviční většina členů družstva, tj. 88 a více, máme již vybrán i termín pro Náhradní členskou schůzi družstva na den 28. 6. 2016 od 1730 hodin opět ve velkém sále Besedního domu MKS.

Pozvánka včetně programu jednání ČS Vám bude zaslána nejpozději do 15. 5. 5016 a zároveň bude pozvánka zavěšena i na elektronické Informační desce družstva ke stažení.

V úctě Vaše představenstvo