Náhradní členská schůze družstva 26.5.2015

28.06.2015 10:10

Svolaná Náhradní členská schůze družstva na den 25. 6. 2015 byla prohlášena jako usnašení schopná a proběhla v souladu se stanoveným programem. Bližší informace je na informační desce.