Jak dále v realizaci investic družstva v oblasti šetření energií

21.03.2015 07:22

Představenstvo bytového družstva bude i nadále v roce 2015 monitorovat dotační nabídky státu v oblasti investic zaměřených na snižování energetické náročnosti bytových domů Vyškovského bytového družstva.

Hlavními dotačními programy, které stát vlastníkům bytových domů v roce 2015 nabízí jsou:

Nová zelená úsporám (NZÚ),

Integrovaný regionální operační program (IROP).

 

Byly identifikovány následující čtyři priority družstva, které by měly vést ke snižování nákladů spojených s vytápěním bytových domů družstva:

1. Výměna plastových oken a vstupních dveří.

2. Zateplení střech.

3. Zateplení obvodového pláště.

4. Instalace nových technologií na výtapění a ohřev TUV.

 

Hlavním cílem je, hledat efektivní způsoby vedoucí prokazatelně ke snížení nákladů za vytápění a ohřev TUV. Efektivitou je míněn fakt, aby vynaložené náklady měly návratnost v horizontu 6-8 let a dále dlouhodobě nevyžadovaly zvýšené náklady na udržitelnost realizovaných investic. Tento fakt plně reflektují i výše uvedené priority investic, kdy na prvním místě je uvedená ta nejvíce efektivní.

Realizace první investice "Výměna plastových oken a vstupních dveří" je plánována na roky 2016-2017 tak, aby vynaložené náklady minimálně finančně zatížily jednotlivé družstevníky. Přesto je nutno počítat s částečným podílem drusžtevníků na uhrazení provedené investice. Vše bude detailně řešeno a projednáno na Členských schůzích družstva.

Všechny investice je potřeba vnímat i jako kroky revitalizace  bytových domů družstva směřující k prodloužení jejich životnosti a zajišťující udržitelnost kvalitního bydlení.