Dotaz města Vyškova na SFRB

06.10.2018 16:04

Vážení družstevníci.

Obdrželi jsem znění dopisu starosty města Vyškova na Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) ohledně vyžádání stanoviska k dotaci, které město čerpalo na výstabu bytových domů Vyškovwského bytového družstva. Cílem je narovnat vzájemný podíl mezi městem Vyškov a družstvem, kde by dotace SFRB neměly být započítány a měly by být vyjmuty z vlastnického podílu města a tím snížit narovnat podíl města na výši, která bude odpovidat finančnímu vkladu město do celé výstavby.

Znění dopisu je uloženo v zabezpečené oblasti webových stránek družstva.