Další možné přístupy k úsporám II.

23.08.2018 16:58

Vážení družstevníci.

Na konce měsíce července bylo uskutečněno první jednání se zástupcem jedné ze společností na trhu v ČR, která nabízí komplexní služby kogeneračních jednotek. Na základě jednání nevzešl žádný konkrétní návrh. Jedním z problémů je požadavek představenstva, aby případná instalace kogeneračních jednotek generovala prokazatelně deklarovanou úsporu ve výši 30% energií. Toto zástupce společnosti nebyl schopen deklarovat.

Vaše představenstvo.