Datum: 11.10.2018

Vložil: Kozubek - PP VBD

Titulek: Re: Kouření a hluk na balkonech

Dobrý den.
Potvrzuji, že uvedené NV 366/2013 Sb. je aplikovatelné i v podmínkách VBD.
Jen rozdíl je v tom, že nejsme SVJ, tudíž nemáme prohlášení vlastníka a nejsou vymezeny jednotlivé bytové jednotky, tudíž každá bytová jednotka není ve výlučném vlastnictví nájemce, ale je ve spoluvlastnickém podílu města a družstva v poměru 51/49. Družstevníci mají práva a povinnosti vyplývající z členství v družstvu a družstevní podíl vázaný na danou bytovou jednotku.

Přidat nový příspěvek