NOVÁ ZPRÁVA

Vážení družstevníci.

Na základě dohovru se správcem budou od příštího roku přeplatky vyúčtování (za rok 2021) vráceny na účty, ze kterých platíte zálohy. O vrácení přeplatku na jiný účet bude možno správce předem požádat.

 

Vážení družstevníci.

Na jednání náhradní členské schůze družstva dne 23.7.2021 bylo většinou přítomných hlasů  schváleno navýšení příspěvku do Fondu oprav a mimořádných investic od 1. 1. 2022. K tomu prosím očekávajte zaslání nových Evidenčních listů s novou výši plateb. Žádáme Vás o provedení změn ve výši pravidelných měsíčních záloh.

Zásadním důvodem pro zvýšení příspěvku je nutnost mimořádných investic do nových střešních krytin a výměn otopné soustavy ve všech domech na ulici Hybešova a další nezbytná údržba všech bytových domů.

Bližší informace k navýšení do fondu oprav naleznete v zápisu jednání NČS z 23.7.2021, který je uložen v zabezpečené oblasti.

Jde o Vaši investici do kvality vlastního bydlení a všechny finanční prostředky se zpětně v plné výši investuji do bytových domů.

 

 

Vážení družstevníci.

Dne 17. března 2021 jsme jako bytové družstvo vstoupili do spolku Spravedlnost pro bytová družstva. Hlavním cílem spolku je sdružit co nejvíce bytových družstev k zajištění společného postupu při hájení zájmů bytových družstev ve věci nabytí spoluvlastnických podílů měst a obcí, které nebudou zatížené likvidační daňovou povinností ve výši 19% z hodnoiy podílů měst a obcí.

O nových věcech Vás budeme informovat a plně doporučujeme sledovat

Fb stránky spolku.

S pozdravem Vaše představenstvo

PŘEVOD VLASTNICKÉHO PODÍLŮ MĚSTA VYŠKOV DRUŽSTEVNÍKŮM

Vážení družstevníci.

Představenstvo Vyškovského bytového družstva se zapojilo s dalšími BD do společného postupu k vyřešení problematiky převodů podílů měst na BD. V současnosti jsme ve skupině společně s 10 BD v Liberci a další BD z Čech a Moravy se přidávají.

Aktuálně se jedná se sekretariáty ministerstev vnitra, financí a pro místní rozvoj ke společné schůzce s jejich ministry/ministryněmi, kde se problém naplno otevře a požádá se o návrh vlády k řešení dané situace s převody. Celkově se situace s převody týká cca 200 BD s cca 40 000 byty.

Ke sledování aktuálního dění naši iniciativy, byla zřízená webová stránka:

Spravedlnost pro bytová družstva  

 

Pokud máte zájem, tak ji prosím sledujte a dle možností využijte rad a doporučení např. ke sledování jednání zastupitelstva města Liberce, kde zástupci 10 BD z Liberce jednají za svá práva.

Ještě tento rok plánuje představenstvo Vyškovského bytového družstva jednání s panem starostou města Vyškova, kde předloží návrh k řešení našeho problému. Máme k dispozici jeden příklad včetně smlouvy, kde již k převodu došlo, a to s minimální daňovou zátěži pro družstevníky.

 

Vaše představenstvo  

Vítejte na webových stránkách
Vyškovského bytového družstva

Webové stránky slouží pro potřeby družstevníků - nájemníků bytů v bytových domech na ulici A.B. Svojsíka (725/1, 726/3 a 727/5) a ulici Hybešova (759/109, 758/110, 760/111, 761/113, 762/115 a 763/117) ve Vyškově, které jsou ve spoluvlastnictví Vyškovského bytového družstva a města Vyškov.

Dozvíte se zde aktuální novinky o činnosti družstva a také Vám budou nabídnuty vybrané dokumenty jako platné znění Stanov družstva, zákony a předpisy mající vliv na chod družstva a další.

V zabezpečené oblasti Vám jsou k dispozici Výroční zprávy družstva včetně účetní závěrky, zápisy z jednání Členské schůze a Kontrolní komise, smlouvy a dohody uzavřené družstvem a další interní dokumenty. 

Pro společnou komunikaci o problémech a dění v družstvu můžete využít také diskuzní fórum.

 

Vaše představenstvo

 

 

Logo družstva

Právní postavení družstva

  1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení.
  2. Družstvo je právnickou osobou a vystupuje v právních vztazích svým jménem.
  3. Družstvo odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Jednotliví členové družstva neručí za závazky družstva.
 

Předmět činnosti družstva

  1. Pronájem bytů, zajišťování základních služeb spojených s pronájmem bytů, včetně údržby, opravy, rekonstrukce a modernizace bytů a společných částí bytových domů ve vlastnictví (spoluvlastnictví) družstva. Tato činnost spočívá zejména v:
  • zabezpečení správy, provozu, údržby a opravy bytů v bytových domech, včetně správy, provozu a údržby společných částí bytových domů a technologických zařízení,
  • zajišťování základních služeb spojených s užíváním bytů,
  • přidělování bytů, uzavírání příslušných nájemních smluv.
  1. Správa a údržba nemovitostí.

 

***

Anketa

Máte zájem o konání dílčích schůzí v bytovém domě?

Zcela ano. (131)
8%

Spíše ano. (59)
4%

Spíše ne. (54)
3%

Zcela ne. (70)
4%

Je mi to jedno. (1 280)
80%

Celkový počet hlasů: 1594

Jste náš návštěvník
Předpověď počasí Vyškov

Výsledek obrázku pro nová zelená úsporám