NOVÁ ZPRÁVA

Vážení družstevníci.

Rádi bychom Vás informovali, že probíhá proces převodu 51% vlastnického podílu města Vyškov 

na všech devíti bytových domech na Vyškovské bytové družstvo. K tomu zastupitelé města Vyškov dne 28. 2. 2024 odsouhlasili postup převodu v souladu s odsouhlaseným postupem družstevníky na jednání náhradní členské schůze (NČS) dne 15. 12. 2023. 

V rámci jednání NČS dne 14. 6. 2024 družstevníci odsouhlasili nabídku společnosti Vrtílek (vložena v zabezpečené oblasti) k realizaci služby prohlášení vlastníka na všech devět bytových domů a zpracování návrhů na vložení změn do Katastru nemovitostí (KN), a to ne později než do konce roku 2024.

Všechny družstevníky žádáme, aby na výzvu společnosti Vrtílek, poskytli v požadovanem termínu součinost, a to za účelem zajištění hromadného zápisu změn do KN. Družstevníci, kterým se nepodaří do termínu reagovat, si pak budou muset uhradit poplatek ve výši 2000 Kč za vklad do KN.    

 

Vaše představenstvo

Vítejte na webových stránkách
Vyškovského bytového družstva

Webové stránky slouží pro potřeby družstevníků - nájemníků bytů v bytových domech na ulici A.B. Svojsíka (725/1, 726/3 a 727/5) a ulici Hybešova (759/109, 758/110, 760/111, 761/113, 762/115 a 763/117) ve Vyškově, které jsou ve spoluvlastnictví Vyškovského bytového družstva a města Vyškov.

Dozvíte se zde aktuální novinky o činnosti družstva a také Vám budou nabídnuty vybrané dokumenty jako platné znění Stanov družstva, zákony a předpisy mající vliv na chod družstva a další.

V zabezpečené oblasti Vám jsou k dispozici Výroční zprávy družstva včetně účetní závěrky, zápisy z jednání Členské schůze a Kontrolní komise, smlouvy a dohody uzavřené družstvem a další interní dokumenty. 

Pro společnou komunikaci o problémech a dění v družstvu můžete využít také diskuzní fórum. Diskuzní fórum není moderováno představenstvem.

Pro kontakt s představenstvem prosím využite formulář Kontaktujte nás, umístěný vlevé části stránky.

 

Vaše představenstvo

 

 

Logo družstva

Právní postavení družstva

  1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení.
  2. Družstvo je právnickou osobou a vystupuje v právních vztazích svým jménem.
  3. Družstvo odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Jednotliví členové družstva neručí za závazky družstva.
 

Předmět činnosti družstva

  1. Pronájem bytů, zajišťování základních služeb spojených s pronájmem bytů, včetně údržby, opravy, rekonstrukce a modernizace bytů a společných částí bytových domů ve vlastnictví (spoluvlastnictví) družstva. Tato činnost spočívá zejména v:
  • zabezpečení správy, provozu, údržby a opravy bytů v bytových domech, včetně správy, provozu a údržby společných částí bytových domů a technologických zařízení,
  • zajišťování základních služeb spojených s užíváním bytů,
  • přidělování bytů, uzavírání příslušných nájemních smluv.
  1. Správa a údržba nemovitostí.

 

Kontaktujte nás

Předpověď počasí Vyškov

Opravy a servis oken Morava s.r.o.

Firma nabízí družstevníkům VBD výhodné ceny a množstevní slevu na seřízení oken a výměnu těsnění oken.

Doporučujeme nabídku firmy využít.  Lze dosáhnout významných úspor na spotřebě tepla.

Výsledek obrázku pro nová zelená úsporám