NOVÁ ZPRÁVA

Vážení družstevníci.

Rádi bychom Vám popřáli mnohem klidnější a stabilnější rok 2023. 

I přes uvedené přání to nebude rok jednoduchý. Hlavním důvodem jsou nějkolikanásobně vyšší ceny za plyn a elektřinu, oproti roku 2022. I přes rozsáhlé poptávkové řízení se neozval ani jeden dodavatel plynu, který by nám byl schopen nabídnout cenu, která je nižší než státem zastropovaná, t.j. 3000 Kč za MWh s DPH.

Proto byl v prosinci proveden výpočet nových záloh na platbu za služby od   1. 1. 2023, který Vás jistě nepotěší, a co jste jej již četli, tak určitě nepotěšil. Zásadní je, že pro rok 2023 máme dodávky plynu a elektřiny zajištěny.

Nelze než doufat, že od roku 2024 bude o něco lépe, protože cena plynu se na burze momentálně pohybuje kolem 2000 Kč za MWH bez DPH a pozvolna klesá.      

 

Vaše představenstvo

ZÁSADNÍ ZPRÁVA

 

Vážení družstevníci.

Byla schválena novela zákona o dani z příjmu, kde je uzákoněna vyjímka z daňové povinnosti ve výši 19% z převáděných podílů na bytových domech od měst na bytová družstva!

Co to znamená?

Že, avizovaná daňová povinnost ve výši cca 125 tis až 185 tis Kč za jednu bytovou jednotku se hradit NEBUDE!

 Budou se muset uhradit poplatky za právní servis, zápisy do katastru nemovitostí a také daň za pozemky pod bytovými domy. Očekávána výše poplatku je cca 30 tis až 45 tis Kč na jednu bytovou jednotku a bude vycházet z velikosti bytové jednotky. 

Proto představenstvo již zahájilo první kroky k převodu 51% vlastnického podílu města u bytových domů na ulici A. B. Svojsíka a zároveň se zahájil i proces darování pozemků pod uvedenými bytovými domy. Je předpoklad, že do konce roku 2023 bude družstvo 100% vlastníkem bytových domů na A. B. Svojsíka včetně pozemků pod nimi. Proto lze očekávat, že v roce 2024 se uskuteční převod 100% podílu družstva na jednotlivé družstevníky v dané lokalitě.

K tomu je záměr, že se v roce 2024 uskuteční převod 51% podílu města u bytových domů na ulici Hybešova včetně darování pozemků pod nimi a v roce 2025 se uskuteční převod na jednotlivé družstevníky.

O detailech budete infomováni na Členské resp. na Náhradní členské schůzi.

Doufáme, že toto je alespoň jedna z mála pozitivních zpráv.

Vaše představenstvo

Vítejte na webových stránkách
Vyškovského bytového družstva

Webové stránky slouží pro potřeby družstevníků - nájemníků bytů v bytových domech na ulici A.B. Svojsíka (725/1, 726/3 a 727/5) a ulici Hybešova (759/109, 758/110, 760/111, 761/113, 762/115 a 763/117) ve Vyškově, které jsou ve spoluvlastnictví Vyškovského bytového družstva a města Vyškov.

Dozvíte se zde aktuální novinky o činnosti družstva a také Vám budou nabídnuty vybrané dokumenty jako platné znění Stanov družstva, zákony a předpisy mající vliv na chod družstva a další.

V zabezpečené oblasti Vám jsou k dispozici Výroční zprávy družstva včetně účetní závěrky, zápisy z jednání Členské schůze a Kontrolní komise, smlouvy a dohody uzavřené družstvem a další interní dokumenty. 

Pro společnou komunikaci o problémech a dění v družstvu můžete využít také diskuzní fórum. Diskuzní fórum není moderováno představenstvem.

Pro kontakt s představenstvem prosím využite formulář Kontaktujte nás, umístěný vlevé části stránky.

 

Vaše představenstvo

 

 

Logo družstva

Právní postavení družstva

  1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení.
  2. Družstvo je právnickou osobou a vystupuje v právních vztazích svým jménem.
  3. Družstvo odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Jednotliví členové družstva neručí za závazky družstva.
 

Předmět činnosti družstva

  1. Pronájem bytů, zajišťování základních služeb spojených s pronájmem bytů, včetně údržby, opravy, rekonstrukce a modernizace bytů a společných částí bytových domů ve vlastnictví (spoluvlastnictví) družstva. Tato činnost spočívá zejména v:
  • zabezpečení správy, provozu, údržby a opravy bytů v bytových domech, včetně správy, provozu a údržby společných částí bytových domů a technologických zařízení,
  • zajišťování základních služeb spojených s užíváním bytů,
  • přidělování bytů, uzavírání příslušných nájemních smluv.
  1. Správa a údržba nemovitostí.

 

Předpověď počasí Vyškov

Výsledek obrázku pro nová zelená úsporám