NOVÁ ZPRÁVA

Vážení družstevníci.

Dne 8. 12. 2023 se od 17:00 hodin uskuteční Členská schůze.

Bližší informace je ZDE.

 

Dne 15. 12. 2023 se od 17:00 hodin uskuteční Náhradní členská schůze.

NA JEDNÁNÍ NČS BUDE I MÍSTOSTAROSTA ING. ROMAN CELÝ, DiS.

Pozvánka je ZDE.

 

 

Rádi bychom Vás informovali, že již probíhá proces převodu 51% vlastnického podílu města Vyškov 

na všech devíti bytových domech na Vyškovské bytové družstvo. 

Cílem představenstva družstva je získat 51% podíl města u všech bytových domů ve společném vlastnictví najednou. K tomu byly uskutečněny další dvě jednání, kde byly řešeny veškeré právní aspekty k uvedenému převodu. Bylo potvrzeno, že lze převést podíly na všech devíti bytových domech. Celý proces z časových důvodů bude zahájen převodem podílu na třech bytových domech na ulici A. B. Svojsíka. K tomu se zároveň řeší darování pozemků pod danými třemi bytovými domy. Je záměr, aby se převod všech devítí domů uskutečnil do konce roku 2024.

Bližší infomace k převodu Vám poskytneme na následující Členské resp. Náhradní členské schůzi družstva (8. 12. 2023 / 15. 12. 2023).

 

Vaše představenstvo

ZÁSADNÍ ZPRÁVA

 

Vážení družstevníci.

Byla schválena novela zákona o dani z příjmu, kde je uzákoněna vyjímka z daňové povinnosti ve výši 19% z převáděných podílů na bytových domech od měst na bytová družstva!

Co to znamená?

Že, avizovaná daňová povinnost ve výši cca 125 tis až 185 tis Kč za jednu bytovou jednotku se hradit NEBUDE!

 Budou se muset uhradit poplatky za právní servis, zápisy do katastru nemovitostí a také daň za pozemky pod bytovými domy. Očekávána výše poplatku je cca 30 tis až 45 tis Kč na jednu bytovou jednotku a bude vycházet z velikosti bytové jednotky. 

Proto představenstvo již zahájilo první kroky k převodu 51% vlastnického podílu města u bytových domů na ulici A. B. Svojsíka a zároveň se zahájil i proces darování pozemků pod uvedenými bytovými domy. Je předpoklad, že do konce roku 2023 bude družstvo 100% vlastníkem bytových domů na A. B. Svojsíka včetně pozemků pod nimi. Proto lze očekávat, že v roce 2024 se uskuteční převod 100% podílu družstva na jednotlivé družstevníky v dané lokalitě.

K tomu je záměr, že se v roce 2024 uskuteční převod 51% podílu města u bytových domů na ulici Hybešova včetně darování pozemků pod nimi a v roce 2025 se uskuteční převod na jednotlivé družstevníky.

O detailech budete infomováni na Členské resp. na Náhradní členské schůzi.

Doufáme, že toto je alespoň jedna z mála pozitivních zpráv.

Vaše představenstvo

Vítejte na webových stránkách
Vyškovského bytového družstva

Webové stránky slouží pro potřeby družstevníků - nájemníků bytů v bytových domech na ulici A.B. Svojsíka (725/1, 726/3 a 727/5) a ulici Hybešova (759/109, 758/110, 760/111, 761/113, 762/115 a 763/117) ve Vyškově, které jsou ve spoluvlastnictví Vyškovského bytového družstva a města Vyškov.

Dozvíte se zde aktuální novinky o činnosti družstva a také Vám budou nabídnuty vybrané dokumenty jako platné znění Stanov družstva, zákony a předpisy mající vliv na chod družstva a další.

V zabezpečené oblasti Vám jsou k dispozici Výroční zprávy družstva včetně účetní závěrky, zápisy z jednání Členské schůze a Kontrolní komise, smlouvy a dohody uzavřené družstvem a další interní dokumenty. 

Pro společnou komunikaci o problémech a dění v družstvu můžete využít také diskuzní fórum. Diskuzní fórum není moderováno představenstvem.

Pro kontakt s představenstvem prosím využite formulář Kontaktujte nás, umístěný vlevé části stránky.

 

Vaše představenstvo

 

 

Logo družstva

Právní postavení družstva

  1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení.
  2. Družstvo je právnickou osobou a vystupuje v právních vztazích svým jménem.
  3. Družstvo odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Jednotliví členové družstva neručí za závazky družstva.
 

Předmět činnosti družstva

  1. Pronájem bytů, zajišťování základních služeb spojených s pronájmem bytů, včetně údržby, opravy, rekonstrukce a modernizace bytů a společných částí bytových domů ve vlastnictví (spoluvlastnictví) družstva. Tato činnost spočívá zejména v:
  • zabezpečení správy, provozu, údržby a opravy bytů v bytových domech, včetně správy, provozu a údržby společných částí bytových domů a technologických zařízení,
  • zajišťování základních služeb spojených s užíváním bytů,
  • přidělování bytů, uzavírání příslušných nájemních smluv.
  1. Správa a údržba nemovitostí.

 

Předpověď počasí Vyškov

Opravy a servis oken Morava s.r.o.

Firma nabízí družstevníkům VBD výhodné ceny a množstevní slevu na seřízení oken a výměnu těsnění oken.

Doporučujeme nabídku firmy využít.  Lze dosáhnout významných úspor na spotřebě tepla.

Výsledek obrázku pro nová zelená úsporám