NOVÁ ZPRÁVA

Vážení družstevníci.

Dne 9. 6. 2023 se od 17:30 hodin uskuteční Členská schůze.

Pozvánka je ZDE.

 V případě, že Členská schůze nebude usnášeníschopná, tak je již plánován termín Náhradní členské schůze na 23. 6. od 16:30 hodin na stejném místě.

 

 

Rádi bychom Vás informovali, že byla zahájena jednání s městem Vyškov k převodu jejich 51% vlastnického podílu na bytových domech na Vyškovské bytové družstvo. 

Již byly uskutečněny dvě jednání, kde byly řešeny veškeré právní aspekty k uvedenému převodu. V současnosti lze převádět jen podíl města na třech bytových domech na ulici A. B. Svojsíka. K tomu se zároveň řeší darování pozemků pod danými třemi bytovými domy. Je záměr, aby se převod uskutečnil do konce roku 2023.

Pro domy ma ulici Hybešova nebyla zkrácená vázací lhůta, protože se dle tvrzení města na uvedené domy nedalo zkrácení aplikovat. Přesto jsme město požádali, aby bylo prověřeno, zdali lze co nejdříve o zkrácení vázací lhůty požádat. Cílem družstva je získat 51% podíl města u všech bytových domů ve společném vlastnictví najednou. Pokud by zkrácení vázací lhůty nešlo vyřídit, tak se převod uskuteční nejdříve v roce 2025. 

Bližší infomace k převodu Vám poskytneme na následující Členské resp. Náhradní členské schůzi družstva (9. 6. 2023 / 23. 6. 2023).

 

Dále intenzivně řešíme i možnosti zajištění lepších cen za dodávku plynu a elektřiny. Ještě v lednu 2023 nebylo možné získat nabídku od nového dodavatele. Proto jsou stále v platnosti smlouvy k dodávkam plynu a elektřiny od společnosti Quantum. Jako představenstvo si dále stojíme za tím, že společnost Quantum neprávem nedodržela nasmlouvanou cenu plynu na období září 2021 a po celý rok 2022. Momentálně máme cenu ceníkovou, která je podobná ceně plynu ve státem garantovaném stropu. Bližší infomace opět uvedeme na následující Členské resp. Náhradní členské schůzi.      

 

Vaše představenstvo

ZÁSADNÍ ZPRÁVA

 

Vážení družstevníci.

Byla schválena novela zákona o dani z příjmu, kde je uzákoněna vyjímka z daňové povinnosti ve výši 19% z převáděných podílů na bytových domech od měst na bytová družstva!

Co to znamená?

Že, avizovaná daňová povinnost ve výši cca 125 tis až 185 tis Kč za jednu bytovou jednotku se hradit NEBUDE!

 Budou se muset uhradit poplatky za právní servis, zápisy do katastru nemovitostí a také daň za pozemky pod bytovými domy. Očekávána výše poplatku je cca 30 tis až 45 tis Kč na jednu bytovou jednotku a bude vycházet z velikosti bytové jednotky. 

Proto představenstvo již zahájilo první kroky k převodu 51% vlastnického podílu města u bytových domů na ulici A. B. Svojsíka a zároveň se zahájil i proces darování pozemků pod uvedenými bytovými domy. Je předpoklad, že do konce roku 2023 bude družstvo 100% vlastníkem bytových domů na A. B. Svojsíka včetně pozemků pod nimi. Proto lze očekávat, že v roce 2024 se uskuteční převod 100% podílu družstva na jednotlivé družstevníky v dané lokalitě.

K tomu je záměr, že se v roce 2024 uskuteční převod 51% podílu města u bytových domů na ulici Hybešova včetně darování pozemků pod nimi a v roce 2025 se uskuteční převod na jednotlivé družstevníky.

O detailech budete infomováni na Členské resp. na Náhradní členské schůzi.

Doufáme, že toto je alespoň jedna z mála pozitivních zpráv.

Vaše představenstvo

Vítejte na webových stránkách
Vyškovského bytového družstva

Webové stránky slouží pro potřeby družstevníků - nájemníků bytů v bytových domech na ulici A.B. Svojsíka (725/1, 726/3 a 727/5) a ulici Hybešova (759/109, 758/110, 760/111, 761/113, 762/115 a 763/117) ve Vyškově, které jsou ve spoluvlastnictví Vyškovského bytového družstva a města Vyškov.

Dozvíte se zde aktuální novinky o činnosti družstva a také Vám budou nabídnuty vybrané dokumenty jako platné znění Stanov družstva, zákony a předpisy mající vliv na chod družstva a další.

V zabezpečené oblasti Vám jsou k dispozici Výroční zprávy družstva včetně účetní závěrky, zápisy z jednání Členské schůze a Kontrolní komise, smlouvy a dohody uzavřené družstvem a další interní dokumenty. 

Pro společnou komunikaci o problémech a dění v družstvu můžete využít také diskuzní fórum. Diskuzní fórum není moderováno představenstvem.

Pro kontakt s představenstvem prosím využite formulář Kontaktujte nás, umístěný vlevé části stránky.

 

Vaše představenstvo

 

 

Logo družstva

Právní postavení družstva

  1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení.
  2. Družstvo je právnickou osobou a vystupuje v právních vztazích svým jménem.
  3. Družstvo odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Jednotliví členové družstva neručí za závazky družstva.
 

Předmět činnosti družstva

  1. Pronájem bytů, zajišťování základních služeb spojených s pronájmem bytů, včetně údržby, opravy, rekonstrukce a modernizace bytů a společných částí bytových domů ve vlastnictví (spoluvlastnictví) družstva. Tato činnost spočívá zejména v:
  • zabezpečení správy, provozu, údržby a opravy bytů v bytových domech, včetně správy, provozu a údržby společných částí bytových domů a technologických zařízení,
  • zajišťování základních služeb spojených s užíváním bytů,
  • přidělování bytů, uzavírání příslušných nájemních smluv.
  1. Správa a údržba nemovitostí.

 

Předpověď počasí Vyškov

Opravy a servis oken Morava s.r.o.

Firma nabízí družstevníkům VBD výhodné ceny a množstevní slevu na seřízení oken a výměnu těsnění oken.

Doporučujeme nabídku firmy využít.  Lze dosáhnout významných úspor na spotřebě tepla.

Výsledek obrázku pro nová zelená úsporám